Οικοσελίδα

  

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Σχολείου μας.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ζούμε σε μια δικτυωμένη, γι΄αυτό και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου το διαδίκτυο, ο προσωπικός υπολογιστής, τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά πολυμέσα έχουν αλλάξει τον τρόπο με το οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε.

Οι νέες γενιές επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη άνεση στη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Σίγουρα αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αφήσουν ασυγκίνητη την εκπαίδευση γι αυτό και η  αξιοποίηση  του στον εκπαιδευτικό χώρο, ολοένα και διευρύνεται.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου που θα συμβάλει με την ορθή Παιδεία και Αγωγή στην επιμέλεια της ψυχής των μαθητών μας. Επιδίωξη μας είναι οι μαθητές μας να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να ενταχθούν ομαλά στη ραγδαία εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Θεωρούμε, λοιπόν, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η τεχνολογία σημαντικό εφόδιο για να πετύχουμε το στόχο μας, τη δημιουργία ενός ενεργού, δημοκρατικού, υπεύθυνου και ελεύθερα σκεπτόμενου πολίτη.

Σας εύχομαι καλή περιδιάβαση.

Αδάμος Σεργίου

Διευθυντής

Τελευταία Ενημέρωση:  23/04//2021