ΣΕΑ

Το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου μας τόσο σε προσωπικά θέματα όσο και σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Η συμβουλευτική διαδικασία παρέχεται σε όλους με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στον άνθρωπο και στα προσωπικά δεδομένα.

Για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών το Γραφείο Συμβουλευτικής συνεργάζεται με διάφορους φορείς όπως το Γραφείο Ευημερίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία κ.ά.

Οι σύμβουλοι στο σχολείο μας είναι, μετά από ραντεβού, στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών στο τηλ. 23742853.

Έλενα Αναστασιάση Β.Δ. Α’

Σπύρος Βασιλείου

Έλενα Αναστασιάδη Β.Δ. Αˊ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Σπύρος Βασιλείου

ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Α1.1, Α4.1, Α4.2 Α2.1, Α2.2, Α2.3, A3.1  
Β1-6, Β4.1 Β3.1, Β3.2, Β5.1, Β5.2  
Γ5.1, Γ5.2, Γ5.3    Γ1-2, Γ3.1, Γ3.2, Γ4.1, Γ6.1
 
 
 

 

Ανανοινώσεις