Πληροφορική

Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες για την ένταξή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας, παρέχοντάς τους ικανοποιητικές γνώσεις και καλλιεργώντας τους τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν την υπεύθυνη, ενσυνείδητη, ασφαλή, αποδοτική και δημιουργική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράλληλα, το μάθημα καλλιεργεί συστηματικούς τρόπους προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων Πληροφορικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Νέα Βιβλία Πληροφορικής 2021-2022

Α Λυκείου

Α Λυκείου Σημειώσεις

Α Λυκείου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Β Λυκείου

Β Λυκείου Κατεύθυνση (Σημειώσεις και Ασκήσεις)

Β Λυκείου Εφαρμογές Σημειώσεις

Β Λυκείου Εφαρμογές Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Γ Λυκείου

Γ Λυκείου Κατεύθυνση (Σημειώσεις και Ασκήσεις)

Γ Λυκείου Εφαρμογές Σημειώσεις

Γ Λυκείου Εφαρμογές Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

 

ΔΙΚΤΥΑ CISCO

CISCO B Λυκείου (Cisco Networking Academy)

CISCO Γ Λυκείου (Cisco Networking Academy)

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 2021-2022

Cisco Packet Tracer 6.2 Student

Pame Free Pascal και .NetFramework 3.5

CodeBlocks C++

Algo

Gamemaker

Logic Circuit

Audacity

Movie Maker

Gimp 2.8.22

Google Earth

7 zip

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://plirom.schools.ac.cy/

 

 

QUIZ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

To Υλικο / Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Quiz 1

To Υλικο / Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Quiz 2

To Υλικο / Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Quiz 3

To Υλικο / Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Quiz 4

To Υλικο / Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Quiz 5

Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα Quiz