Μαθητές

2019-2020

Τμήμα Αρ.Μαθ.
Α1.1 19
Α2.1 17
Α2.2 20
Α2+3 17
Α3.1 19
Α4.1 15
Α4.2 15
Α4.3 11
Β1.1 11
Β3.1 20
Β3.2 20
Β3.3 16
Β4.1 18
Β5.1 24
Β6.1 10
Γ1.1 13
Γ3.1 16
Γ3.2 15
Γ3.3 18
Γ4.1 17
Γ5.1 20
Γ5.2 17
Γ6.1 21
Σύνολο 395