Μαθηματικά

Θέματα εξετάσεων 2016-2017

Α Λυκείου κοινού κορμού

Α Λυκείου προσανατολισμού

Β Λυκείου κατεύθυνσης

Β Λυκείου κατεύθυνσης - Λύσεις

Τυπολόγιο Β Λυκείου

 

 

Η μαθηματική σταθερά π=3,14 στο πιάνο!

 

Η μικρή ιστορία των μαθηματικών

 

Η ομορφιά των μαθηματικών

 

Μαθηματικά και Λογοτεχνία!

 

Arthur Benjamin The magic of Fibonacci numbers

 

Calculating Pi with Real Pies - Numberphile

 

Pi with Pies (director's slice) - Numberphile

 

The Fibonacci Sequence