ΔΔΚ

2019-2020

ΔΔΚ ανά τμήμα με βάση τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή Ημερομηνία
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2019  
Νοέμβριος 2019  
Δεκέμβριος 2019  
Ιανουάριος 2020  
Φεβρουάριος 2020  
Μάρτιος 2020  
Απρίλιος 2020  
Μάιος 2020  
Ιούνιος 2020 - Τελικό  


2018-2019

ΔΔΚ ανά τμήμα με βάση τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή Ημερομηνία
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2018 29/10/2018
Νοέμβριος 2018 15/11/2018
Δεκέμβριος 2018 15/12/2018
Ιανουάριος 2019 29/01/2019
Φεβρουάριος 2019 04/03/2019
Μάρτιος 2019 20/03/2019
Απρίλιος 2019 19/04/2019
Μάιος 2019 31/05/2019
Ιούνιος 2019 - Τελικό 19/06/2019

 

2017-2018

ΔΔΚ ανά τμήμα με βάση τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή Ημερομηνία
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2017 01/11/2017
Νοέμβριος 2017 30/11/2017
Δεκέμβριος 2017 07/12/2018
Ιανουάριος 2018 19/01/2018
Φεβρουάριος 2018 28/02/2018
Μάρτιος 2018 30/03/2018
Απρίλιος 2018 31/03/2018
Μάιος 2018 04/05/2018
Ιούνιος 2018 - Τελικό 15/06/2018