ΔΔΚ

2018-2019

ΔΔΚ ανά τμήμα με βάση τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή Ημερομηνία
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2018 29/10/2018
Νοέμβριος 2018 15/11/2018
Δεκέμβριος 2018 15/12/2018
Ιανουάριος 2019 29/01/2019
Φεβρουάριος 2019 04/03/2019
Μάρτιος 2019 20/03/2019
Απρίλιος 2019 19/04/2019
Μάιος 2019 31/05/2019
Ιούνιος 2019 - Τελικό 19/06/2019

 

2017-2018

ΔΔΚ ανά τμήμα με βάση τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή Ημερομηνία
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2017 01/11/2017
Νοέμβριος 2017 30/11/2017
Δεκέμβριος 2017 07/12/2018
Ιανουάριος 2018 19/01/2018
Φεβρουάριος 2018 28/02/2018
Μάρτιος 2018 30/03/2018
Απρίλιος 2018 31/03/2018
Μάιος 2018 04/05/2018
Ιούνιος 2018 - Τελικό 15/06/2018