Ανακοινώσεις / Προγραμματισμοί

2019-2020

Θέμα                                                                       Ημερομηνία ενημέρωσης
Χρονοδιάγραμμα 2019-2020 06/09/2019
Σχολικές Αργίες 2019-2020 06/09/2019
Ενημέρωση Γονέων 06/09/2019
Μαθητική Στολή 06/09/2019
Ωράριο Λειτουργίας 06/09/2019
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2019 17/09/2019
Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη 24/09/2019
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 2019 08/10/2019
Αξιολόγηση τετραμήνου (Excel) 18/10/2019

          

Φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων

 

 

 

2018-2019

Θέμα                                                                       Ημερομηνία ενημέρωσης
Αγιασμός 10/09/2018
Ημερολόγιο 2018-2019 20/09/2018
Ωράρια λειτουργίας 25/09/2018
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2018 25/09/2018
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 2018 29/10/2018
Προγραμματισμός Νοεμβρίου 2018 07/11/2018
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 2018 01/12/2018
Προγραμματισμός Ιανουαρίου 2019 16/01/2019
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου 2019 07/02/2019
Προγραμματισμός Μαρτίου 2019 19/03/2019
Προγραμματισμός Απριλίου 2019 14/04/2019

          

Φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων

 

2017-2018

Θέμα Ημερομηνία ενημέρωσης
Ημερολόγιο 2017-2018 21/09/2017
Ωράριο 21/09/2017
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2017 21/09/2017
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 2017 05/10/2017
Προγραμματισμός Νοεμβρίου 2017 14/11/2017
Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 2017 29/11/2017
Προγραμματισμος Ιανουαρίου 2018 25/01/2018
Προγραμματισμός Φεβρουαρίου 2018 23/02/2018
Προγραμματισμός Μαρτίου 2018 27/03/2018
Προγραμματισμός Απριλίου 2018 17/04/2018
Προγραμματισμός Μαΐου 2018 04/05/2018
Προγραμματισμός Ιουνίου 2018 05/06/2018
Ευχαριστήρια Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας 26/07/2018

 

Φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων